Les activitats i les unitats didàctiques estan organitzades per temes (1r) i per espais (2n).

Activitats

v1| Gran superfície <> Botiga de barri o mercat

menjador v1|m3 Picar i parar de botigues i supermercats
  v1|m4 Ti-bo-ga / mer-cat-pers-sú

aula v1|a6 El nostre esmorzar
  v1|a7 El comerç d'alimentació del meu carrer
  v1|a8 Un teatre sobre fer compres

v2| Agricultura industrial <> Agricultura ecològica

menjador v2|m3 Endevinant el plat
  v2|m4 Menú per a un dia especial

aula v2|a6 De la llavor al plat
  v2|a7 Una historieta de veritat
  v2|a8 Què faries si treballessis al camp?

v3| Aliments tot l'any i de lluny <> Aliments de temporada i locals

menjador v3|m3 La taronja viatjera
  v3|m4 Curses d’aquí i d’allà

aula v3|a6 Una pinya de ben lluny
  v3|a7 COun, CO2
  v3|a8 Boniques per fora, contaminants per dins

v4| Comerç de transnacionals <> Comerç just

menjador v4|m3 La història inacabada
  v4|m4 Els drets dels infants

aula v4|a6 El comerç més just
  v4|a7 El viatge del cacau
  v4|a8 Sembla mentida

Unitats didàctiques

v1 v1|ud Grans superfícies <> Botiges de barri i parades de mercat
v2 v2|ud Agricultura industrial <> Agricultura ecològica
v3 v3|ud Aliments tot l’any i de lluny <> Aliments de temporada i locals
v4 v4|ud Comerç de transnacionals <> Comerç just