Les activitats i les unitats didàctiques estan organitzades per temes (1r) i per espais (2n).

Activitats

v1| Gran superfície <> Botiga de barri o mercat

menjador v1|m3 Picar i parar de botigues i supermercats
  v1|m4 Ti-bo-ga / mer-cat-pers-sú

aula v1|a9 Els avantatges de comprar aquí o allà
  v1|a10 Fer càlcul amb la fruita
  v1|a11 Les estratègies per vendre més

v2| Agricultura industrial <> Agricultura ecològica

menjador v2|m3 Endevinant el plat
  v2|m4 Menú per a un dia especial

aula v2|a9 Són la mateixa però són diferents
  v2|a10 Una història inacabada
  v2|a11 Dos camins diferents

v3| Aliments tot l'any i de lluny <> Aliments de temporada i locals

menjador v3|m3 La taronja viatjera
  v3|m4 Curses d’aquí i d’allà

aula v3|a9 Una estació o tot l’any
  v3|a10 Carn o verdures
  v3|a11 Són d’aquí o són d’allà

v4| Comerç de transnacionals <> Comerç just

menjador v4|m3 La història inacabada
  v4|m4 Els drets dels infants

aula v4|a9 Els drets de les persones treballadores
  v4|a10 El mapa de la pobresa al món
  v4|a11 El comerç entra en escena

Unitats didàctiques

v1 v1|ud Grans superfícies <> Botiges de barri i parades de mercat
v2 v2|ud Agricultura industrial <> Agricultura ecològica
v3 v3|ud Aliments tot l’any i de lluny <> Aliments de temporada i locals
v4 v4|ud Comerç de transnacionals <> Comerç just