Donant sortida als excedents

El Trànsit està composat per:

  • Una proposta en tres etapes; 1r Preparació, 2n Realització i 3r Valoració
  • Unes càpsules -o activitats concretes que van en la línia del Trànsit.
  • Unes experiències -un exemple de Trànsit realitzat per una escola.

Per accedir a la proposta:

t1 Camp <> Escola