La informació de cada tema s'exposa confrontant dues perspectives: la relacionada amb l'agricultura industrial i l'ecològica.

Això no només mostra una polèmica existent a l'actualitat, sinó que permet que cada persona o grup tregui les seves pròpies conclusions.

Cada un dels temes conté els següents apartats:

  • Descripció.
  • Situació actual.
  • Classificació i tipologia.
  • Punts forts.
  • Crítiques rebudes.
  • Resulta xocant.
  • Per obrir el debat (preguntes en tres nivells d'edat per llençar a l'alumnat i iniciar un col·loqui).
  • Més informació (bibliografia d'ampliació).
v1 v1|i Gran superfície <> Botiga de barri i parada de mercat
v2 v2|i Agricultura industrial <> Agricultura ecològica
v3 v3|i Aliments tot l’any i de lluny <> Aliments de temporada i locals
v4 v4|i Comerç de transnacionals <> Comerç just