Activitats

Les activitats estan organitzades per nivells acadèmics (1r) i espais (2n)..

Educació infantil

menjador v3|m1 Toca, prova, olora
  v3|m2 Cançons de menjador

aula v3|a1 La fruita amagada
  v3|a2 Una brotxeta de fruites

Cicle inicial

menjador v3|m1 Toca, prova, olora
  v3|m2 Cançons de menjador

aula v3|a3 Els que són aliments i els que no
  v3|a4 Allò que prové d’un hort
  v3|a5 La pera d’aquí i la pinya d’allà

Cicle mitjà

menjador v3|m3 La taronja viatjera
  v3|m4 Curses d’aquí i d’allà

aula v3|a6 Una pinya de ben lluny
  v3|a7 COun, CO2
  v3|a8 Boniques per fora, contaminants per dins

Cicle superior

menjador v3|m3 La taronja viatjera
  v3|m4 Curses d’aquí i d’allà

aula v3|a9 Una estació o tot l’any
  v3|a10 Carn o verdures
  v3|a11 Són d’aquí o són d’allà

Unitat didàctica

v3|ud Aliments tot l'any i de lluny <> Aliments de temporadad i locals

Informació

v3|i Aliments tot l'any i de lluny <> Aliments de temporadad i locals