Activitats

Les activitats estan organitzades per nivells acadèmics (1r) i espais (2n).

Educació infantil

menjador v4|m1 El dibuix compartit
  v4|m2 A la cuina d’excursió

aula v4|a1 Un berenar molt just
  v4|a2 Què hi ha en una granja?

Cicle inicial

menjador v4|m1El dibuix compartit
  v4|m2 A la cuina d’excursió

aula v4|a3 El lloc de cadascú
  v4|a4 Les dues cares d’una pilota
  v4|a5 Què preferim?

Cicle mitjà

menjador v4|m3 La història inacabada
  v4|m4 Els drets dels infants

aula v4|a6 El comerç més just
  v4|a7 El viatge del cacau
  v4|a8 Sembla mentida

Cicle superior

menjador v4|m3 La història inacabada
  v4|m4 Els drets dels infants

aula v4|a9 Els drets de les persones treballadores
  v4|a10 El mapa de la pobresa al món
  v4|a11 El comerç entra en escena

Unitat didàctica

v4|ud Comerç de transnacionals <> Comerç just

Informació

v4|i Comerç de transnacionals <> Comerç just