Qui som

Entrepobles és una associació impulsada l’any 1988 pels comitès de solidaritat amb Amèrica Llatina. Apostem per una cooperació solidària i entenem la nostra tasca com un acompanyament dels processos de canvi que es donen en els països on treballem.

El treball se centra en la formació, l’educació, l’elaboració de propostes i anàlisis, la coordinació amb altres organitzacions i xarxes, la investigació, la dinamització d’iniciatives, i la seva coordinació i avaluació.

Partim de la necessitat de trobar sinèrgies i construir complicitats entre persones i organitzacions que a Catalunya i a països del Sud treballen per transformar les seves societats, en un món cada vegada més globalitzat.

L’objectiu de l’entitat és arribar cada vegada a més persones, per tal de fomentar una ciutadania crítica que sàpiga valorar el seu entorn local/global amb una perspectiva solidària i que tingui voluntat de transformar-la.

Per això es realitza un esforç de sistematització de les pràctiques i es reflexiona sobre les mateixes, tot de cara a extreure conclusions i incorporar-les en els plantejaments educatius.

D’aquesta forma l’acció educativa es converteix en transformadora. Volem crear espais de debat i de reflexió actius potenciant l’intercanvi d’experiències i de discursos crítics carregats de realitat i de possibilitats. És a dir, facilitar, reinventar, interpretar, donar significat, dir, expressar i, per tant, resoldre, generar respostes i posar a la pràctica accions alternatives.

Entrepobles
Àrea d’Educació
(Neus Garriga)
tel. 93 268 33 66
educacio@entrepobles.org
http://www.pangea.org/epueblos/
logo Entrepobles

Per què els menjadors escolars ecològics són una alternativa educativa transformadora cap a la sobirania alimentària?

L’educació forma part d’un procés en el qual totes i tots anem caminant, aprenent i desaprenent des de la nostra realitat quotidiana. Es tracta d’entendre què passa dins la nostra realitat i la dels altres, i de ser conscient de què és el que s’hi cou; no només per adaptar-nos al món en què vivim, sinó per a transformar-lo.

Introduir l’alimentació ecològica a les escoles ens apropa a aprendre i desaprendre sobre la nostra manera de menjar i, per tant, a entendre quin és el nostre model de producció, distribució i consum d’aliments i, a la vegada, a transformar-lo.

Entrepobles portem impulsant i difonent, als països del Sud i a casa nostra, el concepte de sobirania alimentària des de l’any 2002. En paraules de La Vía Campesina, és el dret dels pobles a definir les seves pròpies polítiques i estratègies sostenibles de producció, distribució i consum d’aliments, que garanteixin el dret a l’alimentació per a tota la població, amb base a la petita i mitjana producció, tot respectant les pròpies cultures i la diversitat.

Des de la proposta de Menjadors Escolars Ecològics podem treballar conceptes com ara l’agricultura ecològica, el consum responsable, els aliments sans i nutritius, el producte local i de temporada, els aliments transgènics, el món rural viu, l’equilibri territorial, la relació camp-ciutat, l’economia social, la gestió de residus... I també podem intervenir des de les actituds i els hàbits: potenciant un consum responsable allà on sóc jo qui decideixo quin tipus d’alimentació vull, on vaig a comprar i com vull que sigui la meva vida quotidiana.

Per nosaltres les experiències de menjadors ecològics són una forma d’exercir la sobirania alimentària. Perquè podem decidir no tan sols què es el que volem menjar sinó per quin model de producció, distribució i consum apostem: un de respectuós amb la terra i amb les futures generacions, i solidari amb tots els pobles.