Les activitats i les unitats didàctiques estan organitzades per temes (1r) i per espais (2n).

Activitats

v1| Gran superfície <> Botiga de barri o mercat

menjador v1|m1 Un batut natural i un que no ho és
  v1|m2 Un mercat dins l’escola

aula v1|a3 La història de la Colla Pessigolla
  v1|a4 Els personatges de la Colla Pessigolla
  v1|a5 La melmelada

v2| Agricultura industrial <> Agricultura ecològica

menjador v2|m1 Pizzeta de verdures
  v2|m2 Galetes justes de xocolata

aula v2|a3 La història de la Cuca, el cuc verd
  v2|a4 Allò que prové d'un hort
  v2|a5 Hi ha diferències 

v3| Aliments tot l'any i de lluny <> Aliments de temporada i locals

menjador v3|m1 Toca, prova, olora
  v3|m2 Cançons de menjador

aula v3|a3 Els que són aliments i els que no
  v3|a4 Allò que prové d’un hort
  v3|a5 La pera d’aquí i la pinya d’allà

v4| Comerç de transnacionals <> Comerç just

menjador v4|m1El dibuix compartit
  v4|m2 A la cuina d’excursió

aula v4|a3 El lloc de cadascú
  v4|a4 Les dues cares d’una pilota
  v4|a5 Què preferim?

 

Unitats didàctiques

v1 v1|ud Grans superfícies <> Botiges de barri i parades de mercat
v2 v2|ud Agricultura industrial <> Agricultura ecològica
v3 v3|ud Aliments tot l’any i de lluny <> Aliments de temporada i locals
v4 v4|ud Comerç de transnacionals <> Comerç just